Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych

Start:
11. kwiecień 2018
Koniec:
13. kwiecień 2018
Kod:
2380KT
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Katowice

Cel szkolenia

{tab=Cel}

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Metod wyceny wartości materialnych i aktywów niematerialnych
  • Wyceny aktywów niematerialnych      
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Szacowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych    decyzyjnie

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

UWAGA: Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - Excela

{tab=Prowadzący}

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”). 

{tab=Program}

I DZIEŃ
 • Podstawowe koncepcje wartości
  • Podstawowe pojęcia
  • Rodzaje wartości
 • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
  • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
  • Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych w ocenie efektywności inwestycji
   • Zaktualizowana wartość netto
   • Wewnętrzna stopa zwrotu
   • Wskaźnik efektywności
   • Wartość przyszła netto
  • Metoda wyceny oparta na zdyskontowanym dochodzie
  • Przykłady praktyczne
 • Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
  • Metoda wartości aktywów netto
   • Wartość księgowa
   • Wartość skorygowana aktywów netto
   • Wycena grup kapitałowych
  • Metoda wartości likwidacyjnej
  • Metoda wartości odtworzeniowej
  • Przykłady praktyczne

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

II DZIEŃ
 • Mieszane i porównawcze metody wyceny przedsiębiorstw
  • Zastosowanie metod mieszanych w wycenie firm
  • Istota i rodzaje metod porównawczych
  • Przykłady praktyczne
 • Wycena wartości niematerialnych
  • Szacowanie znaku firmy (brand name)
  • Szacowanie marki firmy (goodwill)
  • Szacowanie relacji z klientem
  • Szacowanie aktywów technologicznych
  • Szacowanie kapitału intelektualnego
  • Przykłady praktyczne

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

{tab=Lokalizacja}

Katowice

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Wycena przedsiębiorstw i aktywów intelektualnych

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane