Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Start:
11. kwiecień 2018
Koniec:
12. kwiecień 2018
Kod:
1860KT
Cena:
1100,00 PLN (+VAT)
Lokalizacja:
Katowice

Cel szkolenia

{tab=Cel}

Celem podstawowymszkolenia z analizy finansowej przedsiębiorstwa jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwaoraz możliwości jej rozwoju.Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przykładowego przedsiębiorstwa.

CELE SZKOLENIA

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
  • Oceny sprawozdań finansowych
  • Interpretacji wskaźników finansowych
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Uwaga: Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych arkusza kalkulacyjnego Excel. Zatem na szkolenie proszę zabezpieczyć się w kalkulatory i laptopy.

{tab=Prowadzący}

Benedykt Bryłka

Trener biznesu posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca w zakresie finansów i zarządzania, pracujący na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, czy Prognozowanie wartością dodaną przedsiębiorstwa”).

{tab=Program}

DZIEŃ I

Moduł I: Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • 1. Cele przedsiębiorstwa
 • 2. Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej

Moduł: II. Analiza sprawozdań finansowych

 • 1. Analiza bilansu
  • 1.1 Struktura aktywów (majątku  przedsiębiorstwa)
  • 1.2 Struktura pasywów (źródeł finansowania)
  • 1.3 Struktura kapitałowo-majątkowa
  • 1.4 Analiza kapitału obrotowego
 • 2. Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • 3 Analiza z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • 4. Przykłady praktyczne

DZIEŃ II

Moduł III: Analiza wskaźnikowa

 • 1. Wskaźniki płynności
  • 1.1 Kapitał obrotowy a płynność finansowa
 • 2. Wskaźniki rentowności
  • 2.1 Rentowność sprzedaży
  • 2.2 Rentowność majątku
  • 2.3 Rentowność finansowa
 • 3. Wskaźniki aktywności i sprawności działania
  • 3.1 Wskaźniki aktywności gospodarczej
  • 3.2 Wskaźniki rotacji majątku
  • 3.3 Wskaźniki gospodarowania zasobami
 • 4. Wskaźniki zadłużenia
  • 4.1 Analiza poziomu zadłużenia
  • 4.2 Analiza zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia
  • 4.3 Zdolność firmy do obsługidługu
 • 5. Wskaźniki rynku kapitałowego
  • 5.1 Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy
  • 5.2 Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów i emitentów akcji
 • 6. Kompleksowy przykład praktyczny dla przedsiębiorstwa
  • 6.1 Omówienie sprawozdań finansowych
  • 6.2 Obliczenie wskaźników finansowych z interpretacją
 • 7. Przykłady praktyczne

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

{tab=Lokalizacja}

Katowice

{tab=Informacje organizacyjne}

Cena zawiera

 • materiały szkoleniowe
 • notatnik i długopis
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat Russell Bedford

Jeśli mają Państwo problemy z zapisem na szkolenie zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Anna Brzustowska
tel. +48 22 276 61 84
anna.brzustowska@russellbedford.pl

Wszystkie szkolenia organizujemy również w formie szkoleń zamkniętych

{/tabs}

Szkolenie zawiera

 • Materiały szkoleniowe
 • Długopis, notes
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Certyfikat ze szkolenia

Informacje

Każde szkolenie odbywa się w godzinach 9:30 - 16:00 z wyjątkiem kursów, dla których ustalane są indywidualne godziny zajęć

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, proszę je kierować na adres:
szkolenia@nowosciszkoleniowe.com
lub telefonicznie pod numerem:
22 276 61 84

Patronat medialny


Kliknij tutaj i zapisz się na: Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Cena


Dane uczestnika


Dane firmy


Akceptuję warunki uczestnictwa. Płatność za udział w szkoleniu należy wnieść na konto, po uprzednim otrzymaniu od organizatora potwierdzenia odbycia się szkolenia, potwierdzenie zostaje wysłane na 6 dni przed szkoleniem. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych. Rezygnacja z udziału w szkoleniu powinna nastąpić w formie e-mail'a najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. *

* wymagane