Szkolenia CIT

Szkolenia CIT poświęcone są w całości kwestiom związanym z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Oferujemy szkolenia omawiające najnowsze zmiany prawne dotyczące podatku CIT w kontekście prawa polskiego, ale również pomagamy rozwiązywać problemy międzynarodowe. Szkolenia CIT zawierają także szkolenia z zakresu dokumentacji podatkowej i cen transferowych.

Nasi wykładowcy, są jednocześnie specjalistami w zakresiu podatku CIT i na codzień zajmują się tą tematyką, zwracają szczególną uwagę na praktyczne aspekty prawne związane z podatkiem CIT, a jednocześnie są naszymi pracownikami.